a ticket to ride Iran
1,450,000ریال

a ticket to ride Iran

نوع کالا :اسباب بازی
تولید کننده :بازی و اندیشه

چیدمان بازی

صفحه بازی را وسط میز قرار دهید. هر بازیکن 35 واگن از یک رنگ و نشانگر امتیازات همرنگش را برمی دارد. نشانگرها را روی خانه ی شروع (عدد صفر) جدول امتیازات، دور نقشه بازی قرار دهید (1) در طول بازی هر زمان که بازیکنی امتیازی می گیرد، روی این جدول پیش می رود.

کارت های رنگی قطار را با هم بر بزنید و برای شروع به هر بازیکن 4 کارت بدهید (2). بقیه ی کارت ها را نزدیک برد بازی قرار دهید و 5 تا از آن ها را به رو در کنار هم بچینید.

بلیت های مقصد را بر بزنید و 3 کارت به هر بازیکن بدهید (3).هر بازیکن به کارت هایش نگاه می کند ، و بایستی حداقل دو کارت راانتخاب و نگه دارد، اما بازیکن میتواند هر سه کارت را نگه دارد. کارت هایی که نگه داشته نشده اند را زیر دسته کارت های بلیت قرار دهید و بعد این دسته را در کنار برد بازی قرار دهید. بازیکن ها باید مقصد هایشان را تا آخر بازی مخفی نگه دارند.

حالا برای شروع بازی آماده اید!

امتیاز شما به محصول

اطلاعات بیشتر:

موضوع اصلی اسباب بازی
وزن 0گرم
تعداد بازدید ها 162